» » جدول پروازهای برگشت حج تمتع 96 استان گلستان

جدول پروازهای برگشت حج تمتع 96 استان گلستان

  • Like
  • 0

 

جدول پروازهای برگشت حج تمتع 96 استان گلستان

 

به گزارش روابط عمومی حج وزیارت استان گلستان ، پرواز های برگشت زائرین حج تمتع 96 استان گلستان به میهن اسلامی از روز شنبه مورخ 96/06/26 لغایت 96/07/03 در قالب 49 کاروان با 26 پرواز و حدود 7000 زائر از مدینه منوره به مقصد فرودگاه بین المللی گرگان آغاز خواهد شد.

ردیف

تاریخ پرواز

ش پرواز

ساعت پرواز

ظرفیت هواپیما

مبدأ

مقصد

شماره کاروان

نام مدیر

جمع

1

شنبه 96/06/25

1579

10:05

270

مدینه

گرگان

38030

قربان شفاهی

89

270

مدینه

گرگان

38288

تاج محمد یلمه

140

270

مدینه

گرگان

38032

فریدون شریعتی

41

2

شنبه 96/06/25

1563

21:55

270

مدینه

گرگان

38032

فریدون شریعتی

125

270

مدینه

گرگان

38050

عبدالغفور هلاکو

140

3

یکشنبه96/06/26

1573

11:55

270

مدینه

گرگان

38016

نور محمد سقلی

140

270

مدینه

گرگان

38011

تاج الدین محمدیان

130

4

دوشنبه96/06/27

1597

0:05

270

مدینه

گرگان

38011

تاج الدین محمدیان

36

270

مدینه

گرگان

38015

تاج محمد سلاق

140

270

مدینه

گرگان

38038

حاجی گلدی ایری

94

5

دوشنبه 96/06/27

1599

12:15

270

مدینه

گرگان

38038

حاجی گلدی ایری

46

270

مدینه

گرگان

38034

جواد فدائی

140

270

مدینه

گرگان

38054

مصطفی سوخته سرائی

84

6

سه شنبه96/06/28

1635

3:15

270

مدینه

گرگان

38054

مصطفی سوخته سرائی

56

270

مدینه

گرگان

38043

فرشید یمودی

140

270

مدینه

گرگان

38044

آنا توماج

74

 

7

سه شنبه 96/06/28

1525

16:15

270

مدینه

گرگان

38044

آنا توماج

66

270

مدینه

گرگان

38287

شیر مراد مصطفوی

166

270

مدینه

گرگان

38319

احمد قره مشک غراوی

38

 

 

 

8

سه شنبه 96/06/28

1523

18:25

270

مدینه

گرگان

38319

احمد قره مشک غراوی

128

270

مدینه

گرگان

38048

وفا پراندوجی

89

270

مدینه

گرگان

38041

قربان محمد گلدیانی

53

9

چهارشنبه96/06/29

1533

4:30

270

مدینه

گرگان

38041

قربان محمد گلدیانی

66

270

مدینه

گرگان

38012

عبدالاحد حمیدی

140

270

<

بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات استان