» » حضور پرشور مردم شهرستان رامیان در روز 29 اردیبهشت ماه به روایت تصویر