» مطالب برای 14.01.1400

حفظ بی طرفی و عدم جانبداری و رعایت حرمت داوطلبان از اهمیت زیادی برخوردار است

حفظ بی طرفی و عدم جانبداری و رعایت حرمت داوطلبان از اهمیت زیادی برخوردار است

 معاون سیاسی فرماندار و دبیر هیات اجرایی ستاد انتخابات شهرستان کردکوی با اشاره به ضرورت رعایت مواد قانونی در بررسی صلاحیت های نامزدهای شورای اسلامی روستاها بر اساس پاسخ مراجع ۴ گانه گفت: رعایت اصل مهم بی طرفی و عدم جانبداری و رعایت حرمت داوطلبان یک ضرورت خدشه ناپذیر به هنگام ثبت نام و برگزاری انتخابات است.

ادامه مطلب

جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان ترکمن برگزار ‌شد

جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان ترکمن برگزار ‌شد

 جلسه هماهنگی دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات شهرستان ترکمن با حضور فرماندار و مسئولین و اعضای کمیته های انتخابات شهرستان روز شنبه 14 فروردین در محل فرمانداری برگزار ‌شد.

ادامه مطلب

برگزاری انتخابات سالم و قانونی وظیفه اصلی مجریان انتخابات است

برگزاری انتخابات سالم و قانونی وظیفه اصلی مجریان انتخابات است

فرماندار مرکزاستان در خصوص روند آماده سازی فرآیند ثبت نام داوطلبین شوراهای اسلامی روستا، اظهار داشت؛ یکی از مهم ترین وظایف همه ی ما برگزاری انتخابات بدون حاشیه و قانونی است که این امر بدون برنامه ریزی دقیق و کار تیمی میسر نخواهد بود.


 

ادامه مطلب