» مطالب برای 15.04.1400

صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان گرگان تایید شد

صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان گرگان تایید شد

مهندس حمیدی فرماندار و رئیس هیات اجرایی شهرستان گرگان گفت؛ نتیجه برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی چهار شهر گرگان، قرق، جلین، سرخنکلاته و ٩۴ روستای این شهرستان با تعداد ٢۶٣ شعبه اخذ رأی، مورد تایید هیات نظارت این شهرستان قرار گرفت.

ادامه مطلب