برگزاری مانور انتخابات الکترونیکی درعلی آباد کتول

برگزاری مانور انتخابات الکترونیکی درعلی آباد کتول

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آباد کتول،مانور انتخابات الکترونیکی بصورت شبیه سازی شده در فرمانداری علی آباد کتول برگزارشد.

ادامه مطلب

مصاحبه زنده رادیویی فرماندار علی آبادکتول با موضوع انتخابات

مصاحبه زنده رادیویی فرماندار علی آبادکتول با موضوع انتخابات

صبح روزیک شنبه 10اردیبهشت ماه،احمد تجری مفرد  فرماندار شهرستان علی آباد کتول به اتفاق دکتر اسفندیاری مقدم  رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان با حضور در صدا و سیمای گلستان در مصاحبه زنده رادیویی درخصوص انتخابات شرکت نمود.

ادامه مطلب

جلسه کمیته فنی ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول برگزارشد

جلسه کمیته فنی ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول برگزارشد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آباد کتول،احمد تجری مفردفرماندار شهرستان در جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم و بدون حاشیه اظهار داشت :کمیته فناوری اطلاعات از مهمترین کمیته های کاری ستاد انتخابات است که به عنوان باوزیی توانمند مجریان برگزاری انتخابات را برای ابرگزاری این مانور بزرگ سیاسی ،اجتماعی همراهی می کنند.

ادامه مطلب

برگزاری انتخابات سالم و قانونی موجب اعتماد مردم به نظام می شود

برگزاری انتخابات سالم و قانونی موجب اعتماد مردم به نظام می شود

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات علی آبادکتول، به منظور برگزاری انتخاباتی پرشور و بامشارکت حداکثری جلسه باحضور دکترزنگانه معاون فرماندار در محل فرمانداری برگزار شد.

ادامه مطلب

نشست هم اندیشی وحضورحداکثری درانتخابات باحضورفرماندارعلی آباد کتول

نشست هم اندیشی وحضورحداکثری درانتخابات باحضورفرماندارعلی آباد کتول

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آبادکتول،نشست هم اندیشی توسعه روستایی و حضور حداکثری درانتخابات باحضور احمد تجری مفردفرماندارشهرستان،ملک حسینی بخشدارمرکزی وجمعی ازمعتمدین بخش مرکزی درروستای زرین گل برگزار گردید.

ادامه مطلب

حضور پرشور و آگاهانه مردم در انتخابات اثرات مثبتی برای نظام خواهد داشت

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آبادکتول،احمدتجری مفردفرماندارشهرستان در گردهمایی شوراهای بخش کمالان به اهمیت انتخابات  اشاره نموده و گفت: همه باید تلاش کنیم  تاانتخاباتی پروشور برگزارکنیم.

ادامه مطلب

نشست مشترک هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان علی آباد کتول

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات علی آباد کتول،احمد تجری مفرد فرماندارورئیس ستاد انتخابات شهرستان در نشست اعضای هیئت‌های بازرسی، نظارت و اجرایی  انتخابات شهرستان علی آباد کتول بر ضرورت آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری انتخاباتی پرشور تأکید کرد.

ادامه مطلب

نشست مشترک هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان علی آباد کتول

نشست مشترک هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان علی آباد کتول

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات علی آباد کتول،احمد تجری مفرد فرماندارورئیس ستاد انتخابات شهرستان در نشست اعضای هیئت‌های بازرسی، نظارت و اجرایی  انتخابات شهرستان علی آباد کتول بر ضرورت آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری انتخاباتی پرشور تأکید کرد.

ادامه مطلب

رئیس کمیته فناوری اطلاعات انتخابات علی آباد کتول از آمادگی این کمیته خبرداد

به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی اباد کتول،محسن سوخته سرائی مسئول فنی و عمرانی فرمانداری و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول، از آمادگی کامل کمیته فناوری اطلاعات برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در شهر علی آباد کتول و انتخابات نیمه الکترونیک در سایر شعب شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی محوری مهم در ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول می باشد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آباد کتول،دومین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات علی آباد کتول با حضور احمد تجری مفرد فرمانداروکمیته های پشتیبانی ،فنی در محل دفتر فرمانداربرگزار شد.

ادامه مطلب

بازدید فرماندار علی آباد کتول از هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول،احمد تجری مفرد فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان، از دفتر هیات اجرایی بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر علی آباد کتول بازدید کرد.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول

برگزاری جلسه کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات علی آباد کتول، جلسه کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان به ریاست احمد تجری مفرد فرماندار و با حضورمسئول کمیته پشتیبانی،بخشداران مرکزی وکمالان وشهردان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

ادامه مطلب