» » » اولین جلسه کمیته حقوقی انتخابات در شهرستان مینودشت برگزار گردید

اولین جلسه کمیته حقوقی انتخابات در شهرستان مینودشت برگزار گردید

  • Like
  • 0

اولین جلسه کمیته حقوقی انتخابات در شهرستان مینودشت برگزار گردید

با حضور معاون فرماندار مینودشت اولین جلسه کمیته حقوقی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ی اسلامی  برگزار شد. در این جلسه معاون فرماندار با تاکید بر جمع بندی کلیه سوالات ، ابهامات مرتبط با قوانین انتخابات را مورد توجه قرار داد تا در روند کاری مشکلی بوجود نیاید . علیرضا مصطفی لو گفت : با توجه به اهمیت انتخابات در صورت سوال حقوقی از سوی انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان این کمیته موارد را بررسی خواهد کرد.

اولین جلسه کمیته حقوقی انتخابات در شهرستان مینودشت برگزار گردید


بازگشت


موضوع : حوزه انتخابیه مینودشت-آرشیو / اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها-آرشیو
  • چاپ