» » » ماده 3- نظارت شورای نگهبان بر مجلس شرای اسلامی

ماده 3- نظارت شورای نگهبان بر مجلس شرای اسلامی

  • Like
  • 0

ماده 3- آیا می دانید نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد و اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل در كليه امور‌ مربوط به انتخابات جاري است.


بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / آیا می دانید-94
  • چاپ