» » » ماده 9 - شرایط انتخابات نمایندگان مجلس در مرحله دوم

ماده 9 - شرایط انتخابات نمایندگان مجلس در مرحله دوم

  • Like
  • 0

ماده9 - آیا می دانید چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگردد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد.

این موضوع بدين‌ معني است كه از بين نامزدهائي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه‌ بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.


بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / آیا می دانید-94
  • چاپ