» » » سومین جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان آزادشهر برگزار گردید

سومین جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان آزادشهر برگزار گردید

  • Like
  • 0
سومین جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان آزادشهر برگزار گردید

سومین جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان آزادشهر برگزار گردید.

در این جلسه خانم حکم آبادی مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان آزادشهر ،با اشاره به آگاهی اعضاء این کمیته از جدیدترین دستورالعمل های انتخاباتی تأکید کرد: اعضای کمیته حقوقی انتخابات بایستی جدیدترین قوانین ، مصوبات و دستور العملهای مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را را مورد مطالعه قرار دهند و از نحوه اجرای آنها در جریان برگزاری انتخابات آگاهی داشته باشند.

حکم آبادی در تشریح وظایف کمیته حقوقی انتخابات اظهار نمود : اعضای این کمیته بایستی نسبت به آگاهی بخشی قانون و حقوق انتخابات به عوامل برگزاری و مردم اهتمام لازم را داشته باشند . رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان آزادشهر همچنین در خصوص تعامل این کمیته با سایر عوامل برگزاری انتخابات بیان داشت : همکاری مجّدانه با هیأت های متولی برگزاری انتخابات و سایر کمیته های مرتبط با انتخابات شهرستان می بایست تعاملی دوسویه و مبتنی بر هم اندیشی باشد .

وی پس از مرور مصوبات جلسه گذشته گفت: تاکنون دو گزارش جامع در خصوص فعالیت کمیته حقوقی انتخابات شهرستان به کمیته حقوقی استان ارسال گردیده است که با توجه به مصوبات هفتمین صورتجلسه ستاد حقوقی انتخابات استان اقدامات لازم در جهت اجرایی نمودن مصوبات نیز صورت پذیرفته است.

در پایان هر یک از اعضاء کمیته حقوقی پیشنهادات و نکته نظرات خود را در خصوص فعالیتهای کاندیداها در جلسات خانگی ، فضای مجازی و برپایی دفاتر ارتباط مردمی توسط آنان و همچنین شرح وظیفه و نیازمندیها و اقدامات قابل انجام این کمیته بیان کردند .

گفتنی است، دهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامي و پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، هفتم اسفند سال جاری به طور همزمان در سراسر كشور برگزار مي شود.

سومین جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان آزادشهر برگزار گردید

بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / معرفی ستاد انتخابات شهرستان ها 1394
  • چاپ