» » » 72 صندوق آراء رای دهند گان را در شهرستان مینودشت اخذ خواهند کرد

72 صندوق آراء رای دهند گان را در شهرستان مینودشت اخذ خواهند کرد

  • Like
  • 0

72 صندوق آراء رای دهند گان را در شهرستان مینودشت اخذ خواهند کرد

فرماندار مینودشت از تعداد 72 صندوق اخذ رای در این شهرستان خبر داد . وی گفت : از این تعداد 23 صندوق در شهر مینودشت و 35 صندوق در بخش مرکزی و 14 صندوق نیز در بخش کوهسارات آراء رای دهندگان را اخذ خواهند کرد.

اسرافیل وزیری افزود: در این میان حدود 2000 نفر اعضای سر صندوق در روز هفتم اسفند شامل : نمایندگان فرماندار، هیات های نظارت ، بازرسی ، کاربران رایانه ، انتظامی ،رانندگان وسیله نقلیه و دیگر اعضاء مشغول بکار خواهند بود.


بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها 94
  • چاپ