» » » فرآیند تحویل صندوق شعبه های اخذ رأی شهرستان مراوه تپه انجام شد

فرآیند تحویل صندوق شعبه های اخذ رأی شهرستان مراوه تپه انجام شد

  • Like
  • 0

فرآیند تحویل صندوق شعبه های اخذ رأی شهرستان مراوه تپه انجام شد

به گزراش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرسان مراوه تپه ، امروز 7 اسفند 94 فرآیند تحویل صندوق های اخذ رأی انجام شد .

اسمعیل تاجی رئیس ستاد انتخابات شهرستان مراوه تپه گفت : در شهرستان مراوه تپه 70 شعبه اخذ رأی ثابت و سیّار با 1400 نفر عوامل اجرایی همزمان با سراسر کشور رأس ساعت 8 صبح فرآیند اخذ رأی را آغاز نمودند .

فرآیند تحویل صندوق شعبه های اخذ رأی شهرستان مراوه تپه انجام شد


بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها 94
  • چاپ