» » رعایت اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور الزامی است

رعایت اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور الزامی است

  • Like
  • 0

رعایت اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور الزامی است

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلاعيه شماره (12)

به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي تأكيد مي نمايد، حتماً در شعبه اخذ رأي يك دستگاه راديو يا تلويزيون در دسترس داشته و در تمام طول مدت اخذ رأي ، روشن نگهدارند تا دستور العملهاي فوري ستاد انتخابات كشور را كه از طريق صدا و سيماي  جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي گردد مورد عمل قرار دهند.
اطلاعيه هاي ستاد انتخابات كشور كه از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش مي شود به منزله دستور كتبي ستاد انتخابات كشور است و رعايت آن الزامي مي باشد .

 


ستاد انتخابات كشور


بازگشت


موضوع : اطلاعیه ها-آرشیو
  • چاپ