» » اخذ تلفنی شماره ملی از ادارات ثبت احوال

اخذ تلفنی شماره ملی از ادارات ثبت احوال

  • Like
  • 0

بسم الله الرحمن الرحيم
اطلاعيه شماره (20)
به اطلاع كليه هموطنان عزيز و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند كه اخذ رأي در كليه شعب ثابت و سيارفقط با ارائه شناسنامه و شماره ملي رأي دهنده توسط شخص رأي دهنده امكان پذير است و هيچ مدرك ديگري بجز شناسنامه قابل قبول نمي باشد. ضمناً به كليه رأي دهندگان گرامي در انتخابات رياست جمهوري توصيه مي شود جهت تسهيل و تسريع در روند اخذ راي كارت ملي خود را همراه داشته باشند.
آن دسته از هموطنان محترم كه شماره ملي خود را نمي دانند، براي اطلاع از شماره ملي مي توانند از طريق تماس تلفني با ادارات ثبت احوال، شماره ملي خود را دريافت نمايند.


 

ستاد انتخابات كشور


بازگشت


موضوع : اطلاعیه ها-آرشیو
  • چاپ