» » تمدید زمان اخذ رأي هر دو انتخابات تا ساعت 22

تمدید زمان اخذ رأي هر دو انتخابات تا ساعت 22

  • Like
  • 0

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلاعيه شماره (32)

ضمن تشكر از ملت شريف و هميشه در صحنه ايران اسلامي كه حضورشان نويد بخش خلق حماسه سياسي است و تقدير از كليه دست اندركاران برگزاري انتخابات درحوزه هاي انتخابيه سراسر كشور، با عنايت به تماسهاي دريافتي مبني بر درخـواست تمديد مجدد مدت زمان اخذ آراي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري، پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و اولين مياندوره اي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بـه لـحاظ حضور پرشـور و گسترده مردم وظيفه شناس، با موافقت وزير محترم كشور در شهرهاي سراسر كشور، اخذ رأي به مدت دو ساعت يعني تا ساعت 22 ( ده شب ) تمديد مي گردد.
ضمناً شعب اخذ رأي روستايي كه مراجعه كننده داشته باشند استاندار با هماهنگي هيأت هاي نظارت نسبت به تمديد مدت اخذ رأي اقدام و در شعب اخذ رأي روستايي نيز كه مراجعه كننده ندارند پايان انتخابات را اعلام نمايند.

ستاد انتخابات كشور 


بازگشت


موضوع : اطلاعیه ها-آرشیو
  • چاپ