» » زمان اخذ رأی انتخابات تا ساعت 23 تمديد شد

زمان اخذ رأی انتخابات تا ساعت 23 تمديد شد

  • Like
  • 0

با موافقت وزير كشور زمان اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و میاندوره ای مجلس تا ساعت 23 تمديد شد.

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلاعيه شماره (33)

با توجه به تماسهاي مكرر مبني بر درخواست تمديد مجدد مدت زمان اخذ آراي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري ، پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و اولين مياندوره اي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به لحاظ حضور پرشـور و گسترده مردم شريف ايران ، با موافقت وزير محترم كشور در شهرهاي سراسر كشور ، اخذ رأي به مدت يك ساعت يعني تا ساعت 23 (يازده شب) تمديد  مي گردد.

ستاد انتخابات كشور 


بازگشت


موضوع : اطلاعیه ها-آرشیو
  • چاپ