صفحه نخست > قوانین انتخابات > ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


25-02-1396, 10:01. نويسنده: کیانی پور

آیا می دانید بر اساس ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ،دوره ریاست جمهوري اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبري آغاز می گردد .

 


بازگشت