» » ملت، نقشه راه را نيزكه همان اصول امام است، در اختيار دارد.

ملت، نقشه راه را نيزكه همان اصول امام است، در اختيار دارد.

  • Like
  • 1

انبوه بي شمار مردم مومن و انقلابي از سراسر كشور، امروز با اجتماع عظيم و پرشور خود در حرم مطهر امام خميني(رض)، "وفاداري به امام" را به حبل المتين وحدت و سرافرازي ملت و مسئولان تبديل كردند، و با عزيز به عرش سفر كرده خود پيماني دوباره بستند.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين اجتماع كم نظير، باور امام به "خدا، مردم و خود" را زمينه ساز پيروزي، تداوم و پيشرفت مقتدرانه انقلاب اسلامي خواندند و با بيان توصيه هاي مهم انتخاباتي خطاب به مردم و نامزدها افزودند: به ياري پروردگار ملت ايران ده روز ديگر حماسه اي پرشور مي آفريند و از آزمون بزرگ 24 خرداد سرافراز و سربلند بيرون مي آيد.
حضرت آيت الله خامنه اي قيام تاريخي 15 خرداد سال 42 را، مقطع بسيار مهمي در تاريخ ايران خواندند و افزودند: بعد از بازداشت امام (ره) كه پس از سخنراني ايشان در سيزده خرداد 42 روي داد ، در پانزده خرداد موج عظيمي از حركت مردمي در تهران، قم و چند شهر ديگر براه افتاد كه پيوند مستحكم مردم با روحانيت و مرجعيت را به رخ حكومت طاغوت كشيد.
رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه پيوند مردم با روحانيت ضامن پيشرفت اوج گيري و در نهايت پيروزي نهضت بود، گفتند: هنگامي كه مردم وارد ميدان مي شوند و احساسات و انديشه آنها پشتوانه يك نهضت قرار مي گيرد، آن حركت، ظرفيت ادامه يافتن و پيروز شدن را بدست مي آورد.
حضرت ايت الله خامنه اي با اشاره به نمايان شدن چهره خشن و بي رحم طاغوت ، در حادثه پانزده خرداد سال 42 افزودند: يكي از نكات مهم آن حادثه، سكوت مجامع و نهادهاي بين المللي مدعي حقوق بشر بود كه به هيچ وجه اعتراضي از آنها شنيده نشد.
ايشان تاكيد كردند: برغم همه اين مسايل، امام خميني (ره) به تنهايي اما به پشتوانه مردم، چهره يك رهبر آسماني و معنوي، قاطع و مصمم را از خود به همه مردم و تاريخ نشان داد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به سه باور مهم امام راحل (ره) تاكيد كردند: باور به خدا، باور به مردم و باور به خود، هر سه به معني واقعي كلمه در وجود امام و تصميم امام و همه حركت هاي ايشان تجلي داشت.
حضرت ايت الله خامنه اي افزودند: امام خميني (ره) با دل خود با مردم سخن گفت و مردم هم با جان خود به او لبيك گفتند و به وسط ميدان امدند و مردانه ايستادند و اين نهضت به تدريج به سمت پيروزي رفت و در نهايت هم بدون كمك هيچ كشوري ، به پيروزي رسيد.

رهبر انقلاب در تشريح سه باور عميق و سرنوشت ساز امام يعني باور به خدا، باور به مردم و باور به خود افزودند: امام با همه وجود به پروردگار اعتماد و به تحقق وعده ياري خدا يقين داشت و به همين علت فقط و فقط براي خدا كار و حركت و اقدام مي كرد.
ايشان افزودند: امام به ملت نيز عميقا "اعتماد و اعتقاد" داشت و بر اين باور بود كه ملت مومن باهوش و شجاع ايران اگر رهبران لايقي داشته باشد مثل خورشيد در ميدانهاي مختلف خواهد درخشيد.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: در چشم امام، مردم عزيزترين، و دشمنانِ ملت منفورترين بودند و اين باور يكي از علل اساسي ايستادگي و مقابله امام با سلطه گراني بود كه با ملت ايران، دشمني مي كردند.
رهبر انقلاب در تشريح سومين وي‌ژگي امام يعني باور به خود و اعتماد به نفس خاطر نشان كردند: امام "ما مي توانيم" را در وجود ملت زنده كرد و توانايي هاي ذاتي ملت را در عرصه هاي مختلف به بروز و ظهور رساند.
ايشان با اشاره به رفتار شجاعانه امام در مقابل رژيم مستبد پهلوي، دوران انقلاب، دفاع مقدس و مقابله با ستم گران جهاني افزودند: شجاعت، قاطعيت و اعتماد به نفسي كه در گفتار و رفتار و تصميمات امام جاري بود بتدريج به ملت منتقل شد و اين ملت را به الگوي استقامت و بصيرت تبديل كرد.
رهبر انقلاب افزودند: در پرتو همين اعتماد به نفس و شجاعت بود كه امام هيچگاه حتي در آخرين روزهاي حيات پر بركتشان، دچار ذره اي افسردگي و ترديد و وادادگي نشد بگونه اي كه بيانيه هاي سالهاي آخر حيات ايشان، در سالهاي آخر از سخنان و مواضع امام در سالهاي آغاز نهضت، انقلابي تر و قوي تر بود.
ايشان با تشريح نتايج باور ملت ايران به شعار اساسي امام خميني يعني "ما مي توانيم" افزودند: ملت ايران در پرتو "اعتماد به نفس"، اميد و توكل به خدا، يأس و نوميدي دوران ستم شاهي را كنار گذاشت و با افتخار آفريني در عرصه هاي مختلف، خود را به نماد سرافرازي و پيشرفت تبديل كرد.
رهبر انقلاب نجات ايران از وابستگي شرم آور به آمريكا و انگليس، تبديل سران فاسد و خائن و شهوت ران به حاكمان برآمده از آراي ملت، تبديل ايران از كشوري عقب مانده به كشوري كه شتاب پيشرفت علمي آن يازده برابر متوسط جهاني است و دستيابي ايران به پيشرفتهاي تحسين برانگيز در عرصه هاي سازندگي، علمي، پزشكي و آموزش عالي را از بركات حركت عظيمي خواندند كه امام راحل عظيم الشأن در پرتو باور به خدا، باور به ملت و باور به خود در ميان مردم بوجود آورد.
حضرت ايت الله خامنه اي با تاكيد بر اينكه پيشرفت ها و دستاوردهاي سه دهه اخير نبايد مايه غرور كاذب شود، خاطر نشان كردند: ما اگر خودمان را با ايران دوران طاغوت مقايسه كنيم، اين افتخارات به چشم خواهد آمد اما اگر خود را با "ايران اسلامي مطلوب" كه جامعه اي همراه با عزت، رفاه، اخلاق و ايمان و معنويت است، مقايسه كنيم، قطعا راه طولاني در پيش داريم.
ايشان تاكيد كردند: اين راه طولاني اما پرافتخار با همان سه باور امام (ره) قابل پيمودن است و ملت ايران با برخورداري از جوانان مومن و با تمسك به اين سه باور، توانايي را دارد كه با سرعت و شتاب لازم به قله رفيع ايران اسلامي مطلوب دست يابد.
رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه افق پيش روي ملت ايران ؟؟؟ پر از اميد است، افزودند: ملت، نقشه راه را نيزكه همان اصول امام است، در اختيار دارد.
حضرت ايت الله خامنه اي خاطر نشان كردند: اصول امام كه در سخنراني هاي منتشر شده و مدون ايشان و وصيتنامه آن امام موجود است، همان اصولي است كه ملت عقب افتاده و وابسته ايران را به ملتي پيشرو و سرافراز و مستقل تبديل كرد.
ايشان يك نكته را هم متذكر شدند و گفتند: كساني كه نام امام را بر زبان مي آورند و به نام ايشان تمسك مي جويند بايد به اصول و "نقشه راه امام" هم اعتقاد داشته باشند، زيرا حقيقت امام تنها با اصول و مباني و نقشه راه آن عزيز قابل درك و قابل عمل مي شود.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اصول امام در زمينه هاي مختلف اصول امام در "سياست داخلي" را اينگونه بيان كردند: تكيه به راي مردم، تامين اتحاد و يكپارچگي ملت، مردمي بودن و غير اشرافي بودن حكمرانان و زمامداران، دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت، و كار و تلاش همگاني براي پيشرفت كشور.
حضرت آيت الله خامنه اي در خصوص اصول امام در "سياست خارجي" گفتند: ايستادگي در مقابل سياست هاي مداخله گر و سلطه گر، برادري با ملت هاي مسلمان، ارتباط برابر با همه كشورها به جز كشورهايي كه تيغ بر روي ملت ايران كشيده اند، مبارزه با صهيونيست، مبارزه براي ازادي فلسطين، و كمك به مظلومان و ايستادگي در برابر ظالمان، اصول امام در سياست خارجي است.
ايشان به اصول امام در عرصه "فرهنگ" نيز اشاره كردند و افزودند: اصول امام در اين بخش عبارتند از: نفي فرهنگ اباحه گري غربي، نفي جمود و تحجر، نفي رياكاري در تمسك به دين، دفاع قاطع از اخلاق و احكام اسلام، و مبارزه با ترويج فحشا و فساد در جامعه.
رهبر انقلاب اسلامي در خصوص اصول امام در عرصه "اقتصاد" نيز گفتند: تكيه به اقتصاد ملي و خودكفايي، عدالت اقتصادي در توليد و توزيع، دفاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمايه داري، احترام به مالكيت و سرمايه و كار، هضم نشدن در اقتصاد جهاني و استقلال در اقتصاد ملي اصول اقتصادي امام است.
حضرت آيت الله خامنه اي تاكيد كردند: توقع هميشگي امام از مسئولان اين بود كه با اقتدار و مديريت و با اداره عاقلانه و مدبرانه كشور، اين اصول را اجرايي كنند و به پيش ببرند.
ايشان با تاكيد بر اينكه، اين اصول نقشه راه امام بزرگوار است، خاطر نشان كردند: ملت ايران با ايمان راسخ و توانايي ها و استعدادهاي خود و با همت جوانان و استفاده از نقشه راه امام مي تواند راه طي شده در 34 سال گذشته را با قدرت و شتاب بيشتر ادامه دهد و به الگويي حقيقي و كامل براي ملت هاي مسلمان تبديل شود.
رهبر انقلاب اسلامي در ادامه به انتخابات حساس يازدهمين دوره رياست جمهوري پرداختند و نكاتي را در اين خصوص ياداور شدند.
حضرت آيت الله خامنه اي انتخابات را مظهر هر سه باور امام دانستند و افزودند: انتخابات مظهر خداباوري است زيرا بر اساس تكليف بايد در سرنوشت كشور شركت كرد.
ايشان خاطر نشان كردند: انتخابات مظهر مردم باوري است زيرا در انتخابات، مردم خودشان مسئولان كشور را انتخاب مي كنند.
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: انتخابات مظهر خودباوري نيز مي باشد زيرا هر رايي كه در صندوق انداخته مي شود در واقع مشاركت و دخالت در سرنوشت كشور است.
حضرت آيت الله خامنه اي مهمترين موضوع در انتخابات را، ايجاد حماسه سياسي و حضور "پرشور و هيجانِ" مردم در پاي صندوق هاي راي دانستند و تاكيد كردند: هر رايي كه مردم به يكي از هشت كانديداي محترم بدهند، دردرجه اول، راي به جمهوري اسلامي و راي اعتماد به ساز و كار انتخابات است.
ايشان خاطر نشان كردند: اين راي در درجه دوم ، راي به كسي است كه هر فردي بر اساس نظر و انتخاب خود، او را براي آينده كشور مفيدتر تشخيص داده است.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تلاش دشمنان براي تبديل انتخابات به تهديدي بر ضد نظام، گفتند: آنها اميدوارند كه انتخابات، يا سرد برگزار شود و يا اينكه بعد از انتخابات فتنه اي بوجود ايد همانگونه كه در سال 88 روي داد اما دشمنان در طراحي خود اشتباه مي كنند زيرا ملت ايران را نشناخته و روز 9 دي را فراموش كرده اند.
ايشان تأكيد كردند: به توفيق الهي و بر خلاف خواست و طراحي دشمنان انتخابات 24 خرداد، فرصت بزرگ نظام جمهوري اسلامي خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: دشمنان تصور مي كنند، اكثريتي خاموش و مخالف نظام در كشور وجود دارد در حاليكه آنها 22 بهمن را از ياد برده اند كه در 34 سال گذشته همواره جمعيت عظيمي در دفاع از نظام اسلامي به خيابانها امده و شعار " مرگ بر آمريكا" سر داده است.
ايشان با تاكيد بر اينكه بدخواهان ملت ايران و اتاق هاي فكر انها، براي سرد كردن فضاي انتخابات به تبليغات دروغي و بي انصافانه ايي همچون مهندسي شدن انتخابات و مشروع و آزاد نبودن آن روي آورده اند، خاطر نشان كردند: در كجاي دنيا به نامزدهاي انتخابات، از چهره هاي معروف گرفته تا افراد گمنام، اجازه داده مي شود كه بطور مساوي از رسانه ملي كشور استفاده كنند.
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: در آمريكا و كشورهاي سرمايه داري، اگر نامزدهاي انتخابات عضو دو يا سه حزب نباشند و مافياي ثروت و قدرت و شبكه صهيونيستها از آنها حمايت نكنند، به هيچ وجه امكان تبليغات ندارند.
حضرت آيت الله خامنه اي قانون را مرجع و حاكم واقعي روند انتخابات در ايران بر شمردند و تأكيد كردند: در جمهوري اسلامي تنها چيزي كه بر روند وارد شدن در عرصه انتخابات حاكم است قانون است و بر طبق قانون عده اي مي توانند بيايند و عده اي نمي توانند ضمن اين كه كساني كه تشخيص صلاحيت مي دهند نيز بر طبق قانون مشخص هستند.
ايشان افزودند: دشمن بيروني با چشم بستن بر اين واقعيات، تبليغات دروغين انجام مي دهد و متاسفانه برخي "حنجره ها و قلم هاي بي تقوا" در داخل همان تبليغات را تكرار مي كنند.
رهبر انقلاب اسلامي تاكيد كردند: ملت ايران به توفيق الهي و با حضور خود و عزم راسخ، به همه اين ترفندها، پاسخ قاطع و كوبنده خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان درباره انتخابات خطاب به نامزدهاي انتخاباتي، چند توصيه مهم بيان كردند.
ايشان تأكيد كردند: نامزدهاي محترم از هر چيزي كه مي خواهند انتقاد كنند، اما متوجه باشند كه معناي انتقاد، بي انصافي، منفي بافي و سياه نمايي نيست بلكه جوهره انتقاد به معناي عزم و نيت و تلاش براي حل مشكلات و پيمودن راهي پر افتخار است.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطر نشان كردند: اگرچه رسانه هاي بيگانه با غيض و غرض ورزي سعي مي كنند اين سخنان من را به برخي نامزدها منتسب كنند اما اين حرفها متوجه نامزد يا نامزدهاي خاصي نيست بلكه متوجه همه نامزدهاست.
ايشان افزودند: لازمه انتقاد، انكار جهات مثبت نيست بنابراين كساني كه مي خواهند اعتماد مردم را به خود جلب كنند نبايد برنامه ها و كارهاي زير ساختي و برجسته اي را كه در اين دولت و دولتهاي چند دوره گذشته انجام شده و موجبات پيشرفت كشور را فراهم كرده، انكار كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به مشكلات اقتصادي از جمله گراني و تورم افزودند: آرزوي ملت و همه ما اين است كه منتخب ملت در انتخابات 24 خرداد، حلّال مشكلات اقتصادي باشد اما نامزدها در بيان طرح هاي خود براي حل مشكلات اقتصادي، كارهاي انجام شده را نفي نكنند.
توصيه انتخاباتي ديگر رهبر انقلاب به هشت نامزد، اين بود كه وعده هاي نشدني ندهند.
ايشان خطاب به نامزدها افزودند: به گونه اي حرف بزنيد كه اگر خرداد سال آينده نوار حرفهاي امروز شما را پخش كردند شرمنده نشويد و با بهانه گيري گردن اين و آن نياندازيد.
حضرت آيت الله خامنه اي اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي را بسيار وسيع و فوق العاده دانستند و خاطر نشان كردند: تنها محدوديت رئيس جمهور «قانون» است كه البته قانون در واقع محدود كننده نيست بلكه هدايت كننده و نشان دهنده راه صحيح حركت است.
رهبر انقلاب اسلامي سپس از نامزدها دعوت كردند ضمن ارائه برنامه هايشان، چند قول اساسي به مردم بدهند: قول بدهند كه با "عقل و درايت" و "پشتكار و ثبات قدم" عمل خواهند كرد.
قول دهند از همه ظرفيتهاي قانون اساسي براي انجام مسئوليت هاي بزرگ رياست جمهوري استفاده مي كنند و قول بدهند ضمن مديريت اوضاع كشور، به مسئله اقتصاد كه به ميدان چالش تحميلي بيگانگان تبديل شده، توجه كافي خواهند كرد.
ايشان قول نامزدهاي انتخاباتي به ملت براي پرهيز از حاشيه سازي و حاشيه پردازي را ضروري برشمردند و افزودند: لازم است به ملت قول بدهيد كه اگر انتخاب شديد دست اطرافيان و دوستانتان را باز نخواهيد كرد.
رهبر انقلاب قول نامزدها به مردم براي توجه كامل و پاسداري از منافع ملت در مقابل بيگانگان را، از ديگر تعهدات ضروري نامزدها خواندند و افزودند: برخي با تحليل غلط، مي گويند براي كاهش عصبانيت دشمن بايد به او امتياز داد اما اين كارِ اشتباه، عملاً به معناي ترجيح منافع بيگانگان بر منافع ملت است.
ايشان خاطر نشان كردند: عصبانيت دشمن ناشي از وجود بالنده جمهوري اسلامي و ناشي از زنده بودن راه و ياد و اهداف امام در اذهان ملت است و تنها راه مقابله با آن تلاش بي وقفه براي حل مشكلات و "ا ستقلال و اقتدار ملي" است.
حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان تأكيد كردند: ده روز ديگر، روز امتحان بزرگ ملت ايران است كه اميدواريم به فضل پروردگار، ملت با ايجاد حماسه اي پر بركت و داراي نتايج درخشان، از اين آزمون بزرگ الهي نيز سربلند و سرافراز بيرون‌آيد.
در ابتداي اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني توليت آستان مقدس حضرت امام خميني(ره) در سخناني واقعه ي 15 خرداد سال 42 را سرآغاز نهضت امام دانست و گفت: در شروع نهضت شرايط به گونه اي بود كه هيچ كس اساساً تصور نمي كرد كه انقلابي با رويكردها و جهت گيري هاي ديني به دست امام شكل بگيرد و پيروز شود.
وي اتكا و باور حقيقي امام به خدا را اساس حركت انقلابي حضرت امام توصيف كرد و افزود: امام خميني(ره) نهضت را در شرايطي آغاز كرد كه اعتقاد به دين در شرق و غرب عالم در ضعيف ترين حالت خود قرار داشت.
سيد حسن خميني همچنين با اشاره به انتخابات پيش رو افزود: اميدواريم كه همه ي آحاد جامعه بتوانند اين شرايط حساس مسئوليت خود را به خوبي بشناسند و به آن عمل كنند.


بازگشت


موضوع : سخنان امام (ره) و رهبری
  • چاپ