» » مقام معظم رهبری : آزادانه ‏ترين انتخابات، مستقل ترين مجلس، مردمى‏ ترين حكومت، در جمهورى اسلامى است.