» » روند شمارش آراء و تحویل صندوق به ستاد انتخابات شهرستان آق قلا آغاز شد
با پایان مهلت قانونی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی:

روند شمارش آراء و تحویل صندوق به ستاد انتخابات شهرستان آق قلا آغاز شد

  • Like
  • 0

روند شمارش آراء و تحویل صندوق به ستاد انتخابات شهرستان آق قلا آغاز شد

روند شمارش آراء و تحویل صندوق به ستاد انتخابات شهرستان آق قلا آغاز شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات و روابط عمومی فرمانداری شهرستان آق قلا،بامداد روز شنبه سوم اسفند ماه،با پایان مهلت قانونی انتخابات،روند شمارش آراء ماخوذه و تحویل صندوق های رای به ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان آق قلا آغاز شد.

پس از تحویل صندوق رای توسط نمایندگان فرماندار و تجهیزات برگزاری این رویداد،هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی،روند شمارش آرای ماخوذه و ثبت در سامانه جامع را آغاز کردند.

لازم به ذکر است در این مرحله از انتخابات،دو هزار و پانصد نفر از عوامل اجرایی،نظارت و بازرسی در 113 شعبه،عهده دار برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان آق قلا بودند.

حوزه انتخابیه شهرستانهای گرگان و آق قلا دارای دو نماینده در کرسی بهارستان و مجلس شورای اسلامی است.

روند شمارش آراء و تحویل صندوق به ستاد انتخابات شهرستان آق قلا آغاز شد

 

روند شمارش آراء و تحویل صندوق به ستاد انتخابات شهرستان آق قلا آغاز شد

 

روند شمارش آراء و تحویل صندوق به ستاد انتخابات شهرستان آق قلا آغاز شد

 


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها98
  • چاپ