» » نشست فرماندار با اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان علی آباد کتول

نشست فرماندار با اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان علی آباد کتول

  • Like
  • 0

نشست فرماندار با اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان علی آباد کتول

 جلسه هیئتهای نظارت برانتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به ریاست دکترحق شناس استاندار و بصورت ارتباط ویدئو کنفرانس با فرمانداریها و با حضور فرماندار، معاونت سیاسی و امنیتی، بخشداران مرکزی و کمالان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان علی آباد کتول در دفتر فرماندار برگزار گردید.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد امور اجرایی انتخابات شهرستان علی آباد کتول؛ فرماندار در جمع اعضای هیئت نظارت شهرستان، گفت: هدف همه ما برگزاری یک انتخابات پرشور می باشد پس بایستی به کمک یکدیگر زمینه حضور پرشور مردم در یک فضای سالم و با تامین امنیت روانی مردم از حیث بیماری کرونا، را فراهم آوریم.
جمالی افزود: نباید گرایشات و علاقمندی دست اندرکاران انتخابات، بر روند تایید صلاحیتها و روند برگزاری انتخابات، تاثیر بگذارد و مبنای همه اجرای مر قانون باشد.
 دکتر حق شناس استاندارگلستان نیز ضمن رعایت بی طرفی هیئتهای اجرایی و نظارت در انتخابات ۱۴۰۰ اظهار داشت: از امروز کلیه امکانات استان در اختیار هیئتهای نظارت و اجرایی برای برگزاری انتخابات می باشد و بایستی شرایط افزایش مشارکت حداکثری مردم در این رویداد مهم و حیاتی، فراهم گردد. 
وی با اشاره به عملکرد مثبت ستاد انتخابات استان و هیئتهای نظارت و اجرایی در انتخابات سال 98، افزود :همه ما مکلف به اجرای قانون هستیم و بایستی امانتدار خوبی برای مردم باشیم .
در ادامه اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان، نقطه نظرات خود را در باب برگزاری انتخابات بیان نمودند.

بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ