» » احکام اعضای هیئت بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان مراوه تپه صادر گردید

احکام اعضای هیئت بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان مراوه تپه صادر گردید

احکام اعضای هیئت بازرسی انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان مراوه تپه صادر گردید
فرماندار و رئیس ستاد انتخابات این شهرستان ضمن برشمردن وظایف هیئت بازرسی گفت: ایجاد انگیزه مشارکت آهاد مردم در انتخابات و برگزاری سالم انتخابات هدف اصلی مجریان انتخابات است.
امانگلدی ضمیر افزود، اعضای بازرسی در برگزاری انتخابات سالم نقش ارزنده ای دارد.
در پایان مراسم احکام آقایان رضا علیپوری بعنوان رئیس، عبدالغفور غراوی بعنوان دبیر، امان محمد ایگدری بعنوان عضو، خانم‌ بی بی سارا حاجیلی دوجی بعنوان مسئول دبیرخانه، آقای آصف عالمی بعنوان کارشناس دبیرخانه و حسام الدین اوزون دوجی کارشناس دبیرخانه این هیئت تحویل آنان گردید.

بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ