» » اعلام نتیجه احراز صلاحیت داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهر حوزه علی آباد کتول
پس از بررسی در هیئتهای اجرایی و نظارت شهرستان

اعلام نتیجه احراز صلاحیت داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهر حوزه علی آباد کتول

اعلام نتیجه احراز صلاحیت داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی شهر حوزه علی آباد کتول
 پس از پایان زمان رسیدگی و بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر حوزه انتخابیه شهرستان علی آبادکتول در هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها، جمالی فرماندار گزارشی از وضعیت رسیدگی به صلاحیتهای داوطلبین ارائه نمود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول: جمالی فرماندار و رئیس ستاد اجرایی انتخابات شهرستان علی آبادکتول درخصوص روند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر،اظهار داشت: پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان درمجموع ۴ شهر، ثبت نام  ۱۱۵ نفر نهایی و ثبت گردیده و پرونده داوطلبان جهت رسیدگی به مراجع ۴ گانه و هیئت اجرایی شهرستان ارسال گردید.
 وی درادامه،درخصوص وضعیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان درهیئت اجرائی پس از مهلت مقرر،گفت:
 قبل از مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیئت اجرائی ۴ نفر از ادامه حضور دراین رقابتها انصراف داده و پس از گذشت 14روز هیئت اجرایی نتایج رسیدگی به صلاحیتها را بشرح زیر اعلام نمود: 

مجموع داوطلبان: 115 نفر 
 افراد انصراف داده: 4 نفر
تعداد داوطلبان حاضر:  111 نفر
تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده : 107 نفر
تعداد داوطلبان تائید صلاحیت نشده :  4 نفر

بدین ترتیب، درمرحله رسیدگی صلاحیتها درهیئت اجرائی، صلاحیت حدود 96.5 % تائید و صلاحیت حدود 3.5 % از تعداد داوطلبان تائید نگردید.
 رییس ستاد اجرایی انتخابات شهرستان از ارسال نظر هیئت اجرایی به هیئت نظارت شهرستان در تاریخ ۲۲ فروردین ماه خبر داده و افزود: براساس آیین نامه و جدول زمان بندی برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان درهیئت نظارت شهرستان،بمدت دوهفته ازتاریخ 1400/1/22 لغایت 1400/2/6 بوده، که نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان در این هیئت بشرح می باشد:
مجموع داوطلبان رسیدگی شده درهیئت نظارت : ۱۰۷ نفر 
تعداد افراد انصراف داده: 5 نفر
تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده : 84 نفر
تعداد داوطلبان تائید صلاحیت نشده : ۱۸ نفر 

بدین ترتیب، درمرحله رسیدگی هیئت نظارت شهرستان، صلاحیت حدود 82.5 % تائید و صلاحیت حدود 22.5% از تعداد داوطلبان تائید نشده است.
شایان ذکر است: نظر هیئت نظارت در روز سه شنبه 7 اردیبهشت به فرمانداری ارسال گردیده ، تا به اطلاع داوطلبان رسانیده شود .
ضمنا،داوطلبان رد صلاحیت شده، بمدت 4 روز از  ۱۴۰۰/2/8 لغایت 1400/2/12 فرصت دارند، تا اعتراض  خود را به هیات نظارت استان ارسال نمایند. 
نتیجه نهائی بررسیها،پس ازپایان مهلت رسیدگی به شکایات درهیئت نظارت استان اعلام خواهد شد.
 فرماندار در پایان ضمن تشکر از زحمات و پیگیریهای هیئتهای اجرایی و نظارت شهرستان در روند برگزاری انتخابات و بررسی صلاحیتها ، از عموم مردم ولایی شهرستان علی آبادکتول ، جهت مشارکت در برگزاری انتخابات و حضور پرشور در پای صندوقهای رای در ۲۸ خرداد ، دعوت نمود .  

بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ