» » تایید صلاحیت ۹۹ نفر از داوطلبین شوراهای اسلامی شهرهای ۴گانه شهرستان رامیان

تایید صلاحیت ۹۹ نفر از داوطلبین شوراهای اسلامی شهرهای ۴گانه شهرستان رامیان

تایید صلاحیت ۹۹ نفر از داوطلبین شوراهای اسلامی شهرهای ۴گانه شهرستان رامیان

 جواد صادقلو فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان گفت: با پایان یافتن مهلت بررسی صلاحیت داوطلبین در هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای رامیان، خان ببین، دلند و تاتار علیاء، تعداد ۹۹ نفر تایید صلاحیت شدند.
 به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان رامیان، صلاحیت ۱۲ نفر احراز نشد و تعداد ۵ نفر هم انصراف خود را از ادامه حضور در کارزار انتخابات اعلام کردند.
پیشتر هم ۵ نفر انصراف خود را از ادامه رقابت اعلام کرده بودند. بدین ترتیب از ۱۱۶ نفر داوطلب ثبت نام شده، تعداد ۹۹ نفر برای انتخاب شوراهای اسلامی شهرهای رامیان ،خان ببین ،دلند و تاتارعلیا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
داوطلبینی که صلاحیتشان احراز نگردیده است، می توانند ظرف مدت ۴ روز آینده اعتراض خود را به هیات نظارت استان اعلام نمایند.
انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ