» » اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مینودشت و دوزین منتشر شد

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مینودشت و دوزین منتشر شد

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مینودشت و دوزین منتشر شد

سید ابوالفضل حسینی نیا فرماندار مینودشت گفت: در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مینودشت و شهر دوزین می رساند که ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/3/1400 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر مینودشت و شهر دوزین اعلام شد.

فرماندار مینودشت افزود: با توجه به اینکه در آستانه شروع تبلیغات انتخاباتی هستیم کاندیداهای محترم توجه داشته باشند که تبلیغات باید در چارچوب قانون باشد و اخلاق اسلامی و رعایت حقوق دیگران بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسامی نامزد های انتخابات شورای اسلامی شهر مینودشت و دوزین به شرح ذیل می باشد.


آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر مینودشت


 

1 آقای سهراب اصغری فرزند رستم کد نامزد 125

2 _ خانم فاطمه سلطان آهین جیده فرزند علی کد نامزد 126

3 _ خانم اعظم بیکی فرزند محمد علی کد نامزد 127

4 _ آقای مهدی پاکدل مشهور به مهندس پاکدل مهدی پاکدل فرزند علی کد نامزد 128

5_ آقای احمد علی پسرکلو مشهور به احمد فرزند عباسقلی کد نامزد 129

6 _ آقای محسن پسرکلو مشهور به حاج محسن محسن شورا فرزند عباسقلی کد نامزد 145

7 _ آقای نجفعلی پسرکلو مشهور به نجف فرزند علی اکبر کد نامزد 146

8 _ آقای سید محمد ترابی مقدم مشهور به جمال ترابی مقدم فرزند سید احمد کد نامزد 147

9 _ آقای سید حسن حسینی مشهور به سید حسن _ سید _ حسینی فرزند سید جعفر کد نامزد 152

10 _ خانم طیبه رضائی نوری فرزند علی کد نامزد 154

11 _ آقای ایوب ساسانی مشهور به حاج ایوب دکتر فرزند جعفر کد نامزد 156

12 _ آقای ایوب سرایلو مشهور به مهندس سرایلو فرزند عباس کد نامزد 159

13 _ آقای علیرضا سرایلو مشهور به علی ورد علی سرایلو علی مهدیه فرزند اسمعیل کد نامزد 161

14 _ آقای علی رضا سروش مشهور به علی رضا قزل سفلو مهندس سروش استاد سروش کربلایی سروش فرزند محمد حسینی کد نامزد 162

15 _ آقای رضا سنجه ونلی مشهور به مهندس رضا فرزند محمد کد نامزد 164

16 _ خانم فاطمه شاه بیکی مشهور به شاه بیکی فرزند عظیم کد نامزد 165

17 _ آقای مهدی شریفی فرزند ضیاء کد نامزد 167

18 _ آقای ایرج شفیع پور فرزند یحی کد نامزد 168

19 _ آقای محمد رضا شهمرادی مشهور به حاج قاسم قاسم فرزند مصطفی لو کد نامزد 169

20 _ آقای احیاء شیردل مشهور به یحیی - مهندس شیردل فرزند رمضان کد نامزد 171

21 _ آقای رضا صوفی فرزند محمد کد نامزد 174

22 _ آقای بلال طوسی مشهور به شیخ بلال حاج بلال فرزند مسلم کد نامزد 175

23 _ آقای سید حسن عابدینی فرزند سید ابراهیم کد نامزد 176

24 _ آقای علی فرامرزی فرزند محمود کد نامزد 179

25 _ آقای رضا فرامرزی پلنگر مشهور به شیخ رضا فرزند سلمان کد نامزد 181

26 _ آقای مهدی قره جانلو مشهور به مهندس مهدی فنی حرفه ای فرزند عیسی کد نامزد 184

27 _ آقای یونس قره سو سفلو فرزند رضا کد نامزد 185

28 _ خانم سمیه قزلسفلی فرزند غلامرضا کد نامزد 186

29 _ آقای محمد قزلسفلو مشهور به محمد شیری محمد شیری نجار فرزند شیر الله کد نامزد 187

30 _ آقای موسی قزل سفلو مشهور به موسی انصار موسی بانک انصار فرزند ولی کد نامزد 191

31 _ آقای محمد علی قزل سو فلو مشهور به علی فرزند غلامعلی کد نامزد 192

32 _ آقای ابوالفضل کرامت لو مشهور به کرامت لو فرزند نصرت کد نامزد 194

33 _ آقای عبدالحسین کرامت لو مشهور به کربلایی حسین فرزند حسن کد نامزد 195

34 _ آقای محمد کرامتلو مشهور به محمد شیخ شیخ ممد شیخ فرزند عباسعلی کد نامزد 196

35_ آقای یاسر کهندل مشهور به حاج یاسر فرزند محمد علی کد نامزد 197

36 _ آقای میثم گرایلو فرزند عباس کد نامزد 214

37 _ آقای احمد مصطفی لو فرزند یونس کد نامزد 215

38 _ آقای مهدی مصطفی لو مشهور به مهدی مصطفی لو فرزند داود کد نامزد 219

39 _ آقای حسن ممشلی فرزند غلامحسین کد نامزد 242

40 _ آقای امیر بهادر میر فخرایی مشهور به سید امیر مهندس میرفخرایی بهادر میر فخرایی فرزند امیر مسعود کد نامزد 245

41 _ آقای سید علیرضا نریمانی مشهور به مهندس نریمانی علیرضا نریمانی نریمانی سید فرزند سید غلامرضا کد نامزد 246

42 _ خانم فاطمه نوروزی فرزند قمبر کد نامزد 247

43 _ آقای یعقوب هلاکو مشهور به قژه آتش نشان مهندس - کرامت فرزند حسینی کد نامزد 249

 

 آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر دوزین


1 آقای محمد سجادی فرزند زین العابدین کد نامزد 16

2 _ آقای جلیل فرامرزی مشهور به شیخ شیخ جلیل فرزند اصغر کد نامزد 17

3 _ آقای محمد فرامرزی مشهور به استا محمد سردار معمار مهندس فرزند سردار کد نامزد 18

4 آقای محمد علی فرامرزی مشهور به مهندس محمد فرامرزی فرزند سلمان کد نامزد 19

5 _ آقای موسی فرامرزی فرزند مصیب کد نامزد 21

6 _ آقای قربانعلی فرامرزی دوزین مشهور به حاج قربان قربان شورا قربان قربان فرامرزی فرزند محمدرضا کد نامزد 24

7 _ آقای هانی فرامرزی دوزین مشهور به حاج هانی هانی فرزند عابدین کد نامزد 25

8 _ آقای سید ابوذر قاضوی دوزین مشهور به سید فرزند سید محمد کد نامزد 26

9 _ خانم فرشته ملکان فرزند حسین کد نامزد 27

10 _ خانم نجمه السادات میرزایی فرزند سید علی کد نامزد 28

11 _ آقای جعفر وزیری مشهور به جعفر ملا شورا فرزند حسین کد نامزد 29

12 _ آقای عبداله وزیری دوزین مشهور به عبداله بانکی فرزند قربان کد نامزد 42

13 _ آقای نور علی وزیری دوزین مشهور به ملا نورعلی حاجی ملا ملا حاج نورعلی آتشنشان فرزند علی کد نامزد 45

14 _ آقای حسین وزیری دوزینی مشهور به حسین شهردار شهردار ملا حسین میرزا حسین کلولی فرزند میرزا کد نامزد 46


 

توجه:

1 _ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.

2 _ هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری مینودشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

3 _ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

سید ابوالفضل حسینی نیا

فرماندار شهرستان مینودشت


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ