» » اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهرهای آزادشهر، نگین شهر و نوده خاندوز مشخص شد
فرماندار آزادشهر:

اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهرهای آزادشهر، نگین شهر و نوده خاندوز مشخص شد

اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهرهای آزادشهر، نگین شهر و نوده خاندوز مشخص شد

فرماندار آزادشهر لیست اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر های آزادشهر،نگین شهر و نوده خاندوز را اعلام کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان آزادشهر، حمیدرضا ملک حسینی در این رابطه گفت : پس شمارش آرا لیست اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر های آزادشهر،نگین شهر و نوده خاندوز بشرح زیر می باشد:


آزادشهر :

 

منتخبین اصلی:
1. آقای عباس جهانتیغ فرزند حسین _ 3470 رای
۲. آقای رمضان اصغری فرزند غلامحسین _ 2712 رای
۳. آقای رضا هاشم زائی فرزند محمد_ 2561 رای
۴. آقای محمود خنجری فرزند حسن _ 2467 رای
۵. آقای سید مهدی حسینی فرزند سید مؤمن _ 2307 رای 
منتخبین علی البدل:
1-آقای حسین علی بیکی فرزند حبیب اله _ 2279 رای
2- آقای سیدمحمود موسوی فرزند حاجی آقا _ 2177 رای
3- آقای احمد سادین فرزند علی _ 2110 رای
 
نگین شهر :
منتخبین اصلی:
1. آقای رسول بامری فرزند مصطفی _ 2464 رای
۲. آقای یداله کریمیان فرزند جانعلی _ 1734 رای
۳. آقای جمشید زارع فراهی فرزند صفر_ 1559 رای
۴. آقای علیرضا کریمیان فرزند حاجی _ 1358 رای
۵. آقای محمود کاویانپور فرزند علی _ 1291 رای 
منتخبین علی البدل:
1-آقای نجم الدین نظری قوجق فرزند اله قلی _ 1244 رای
2- آقای عبدالرضا کاغذلو فرزند عبدالحسین _ 1132 رای
3- آقای احمد شاویزی استاد فرزند لال محمد _ 1030 رای
 
نوده خاندوز :
منتخبین اصلی:
1. آقای نورمحمد حبیبی نوده فرزند عباس _ 890 رای
۲. آقای احمد نوباغی فرزند غلامحسین _ 835 رای
۳. آقای محمد حبیبی فرزند محمدرضا_ 720 رای
۴. آقای علیرضا حبیبی نوده فرزند حسین _ 652 رای
۵. آقای سید حسن موسوی فرزند سیداحمد _ 573 رای 
منتخبین علی البدل:
1-آقای مجتبی نوری چناشک فرزند حسینعلی _ 524 رای
2- آقای عبدالصانع جعفری فرزند هاشم _ 497 رای
3- آقای محمود عباسی نسب فرزند اسمعیل _ 488 رای
 
فرماندار آزادشهر در پایان افزود :چنانچه نامزدهای انتخاباتی نسبت به چگونگی برگزاری و نتایج انتخابات اعتراض دارند، ۴۸ ساعت بعد از اعلام نتایج رسمی با در دست داشتن درخواست و ارائه مستندات به ستاد انتخابات شهرستان مراجعه نمایند.

 


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ