» » مشارکت بیشتر در انتخابات باعث اقتدار بیشتر کشور خواهد شد

مشارکت بیشتر در انتخابات باعث اقتدار بیشتر کشور خواهد شد

مشارکت بیشتر در انتخابات باعث اقتدار بیشتر کشور خواهد شد

رئیس ستاد انتخابات شهرستان مراوه‌تپه در جمع عوامل اجرایی انتخابات بخش گلیداغ ضمن تشکر از عوامل اجرایی، نظارت،بازرسی، اعضای شورای اسلامی و دهیاران این بخش، از حضور و مشارکت اهالی این بخش اظهار رضایت نموده و گفت: مشارکت بیشتر باعث اقتدار بیشتر کشور خواهد گردید.

فرماندار شهرستان مراوه‌تپه با اشاره به حساسیت مرحله شمارش آرا اظهار کرد: مرحله شمارش آراء دارای حساسیت خاصی بوده و باید به خاطر حفظ امانتداری در این مرحله دقت کافی انجام گیرد.

در ادامه این جلسه هاشمی رئیس دادگستری شهرستان مراوه‌تپه گفت: اطلاع رسانی پایان انتخابات از طریق وزارت کشور انجام گرفته و شمارش آراء باید طبق دستور ستاد انتخابات وزارت کشور انجام گیرد.

همچنین در ادامه این جلسه اسکندری رئیس هیئت نظارت بر انتخابات این شهرستان گفت: بحمدالله در این دوره روند خوبی را شاهد بودیم و این نتیجه تعامل کلیه عوامل اجرایی انتخابات و همکاری دستگاه‌ها می‌باشد..

 

 

مشارکت بیشتر در انتخابات باعث اقتدار بیشتر کشور خواهد شد

 


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ