» » بازدید هیات بازرسی استان گلستان ازهیات بازرسی علی آباد کتول

بازدید هیات بازرسی استان گلستان ازهیات بازرسی علی آباد کتول

  • Like
  • 0

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات علی آباد کتول،هیات بازرسی استان گلستان از هیت بازرسی شهرستان بازدید بعمل آوردند.

شایان ذکراست هیات بازرسی استان ازعملکرد بازرسان وسربازرسان شهرستان تقدیدر وتشکر بعمل آورده و تاکید اجرای دقیق دستورالعمل ها وقوانین انتخابات بازرسان وسبازرسان شدند.

 


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها-آرشیو
  • چاپ