» » صحت انتخابات شورای اسلامی شهر کردکوی مورد تایید قرار گرفت
فرماندارکردکوی :

صحت انتخابات شورای اسلامی شهر کردکوی مورد تایید قرار گرفت

  • Like
  • 0

صحت انتخابات شورای اسلامی شهر کردکوی مورد تایید قرار گرفت

 به گزارش کمیته اطلاع رسانی فرمانداری کردکوی؛مجتبی جمالی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان گفت: صحت انتخابات شورای شهر کردکوی مورد تایید قرار گرفت و افراد نامبرده زیر (فرم شماره 39) به عنوان اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند:

صحت انتخابات شورای اسلامی شهر کردکوی مورد تایید قرار گرفت

 

 


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها-آرشیو
  • چاپ