» » برگزاری دوره آموزش توجیهی بازرسی و سربازرسین شعب اخذ رای مراوه تپه

برگزاری دوره آموزش توجیهی بازرسی و سربازرسین شعب اخذ رای مراوه تپه

  • Like
  • 0
برگزاری دوره آموزش توجیهی بازرسی و سربازرسین شعب اخذ رای مراوه تپه
 امروز ۱۹ بهمن ۹۸ باحضور محمدپور دبیر هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوره آموزش توجیهی برای بازرسین و سر بازرسین شعب اخذ رای انتخابات برگزار گردید.
فرماندار شهرستان مراوه تپه در آغاز این دوره گفت: قانونمندی، بیطرفی، ایجاد زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات وظیفه ما میباشد.
هیات اجرایی انتخابات شهرستان مراوه تپه برای برگزاری انتخابات ۷۲ شعبه اخذ رای ثابت و سیار در نظر گرفته است.
برگزاری دوره آموزش توجیهی بازرسی و سربازرسین شعب اخذ رای مراوه تپه

بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها - آرشیو 98
  • چاپ