حضور مردم است كه به نظام اسلامى و به كشور عزيز ما مصونيت ميبخشد.

برنامه‌هاي دشمن براي انتخابات رياست جمهوري ۹۲
1- تدارك رسانه‌هاي دشمن براي انتخابات 92
در طول اين سالها، قبل از هنگام انتخابات، تبليغات دشمن عليه انتخابات شروع شده؛ يعنى قبل از آنكه مسئولين ما و رسانه‌هاى ما و مطبوعات ما شروع كنند براى انتخابات كار كردن، دشمن طراحى كرده است و شروع كرده است؛ اين دفعه هم همين جور است.
ما اطلاع داريم كه اين دفعه هم رسانه‌هاى رسمى و شناخته شده‌ى دشمن - كه هر وقت توانستند، عليه جمهورى اسلامى كار كردند - از مدتى پيش دارند طراحى ميكنند، برنامه‌ريزى ميكنند، برنامه‌سازى ميكنند، براى اينكه دل مردم را نسبت به انتخابات سرد كنند؛ شروع هم كرده‌اند، منتها برنامه‌ريزى‌شان خيلى وسيع‌تر از اين حرفها است؛ ميخواهند مردم پاى صندوق نيايند؛ ميخواهند مردم در اداره‌ى كشور و مديريت كشور سهيم نشوند؛ ميخواهند مردم در صحنه نباشند؛ لذا تلاش ميكنند. اگر حضور مردم نباشد، آنها براحتى ميتوانند تهاجم خودشان را چندين برابر كنند. حضور مردم است كه به نظام اسلامى و به كشور عزيز ما مصونيت ميبخشد. حضور مردم است كه عوامل قدرت و قوّت را در درون ما تقويت ميكند: علم ما پيشرفت ميكند، بصيرت ما پيشرفت ميكند، سازوكارهاى مديريت ما پيشرفت ميكند - همچنان كه در طول اين سالها پيشرفت كرده است - اين به خاطر حضور مردم است، به خاطر انگيزه‌هاى مردم است؛ ميخواهند اين انگيزه‌ها نباشد، لذا سعى ميكنند انتخابات را بى‌رونق كنند. ۱۳۹۲/۰۲/۱۶

ادامه مطلب

ملت، نقشه راه را نيزكه همان اصول امام است، در اختيار دارد.

انبوه بي شمار مردم مومن و انقلابي از سراسر كشور، امروز با اجتماع عظيم و پرشور خود در حرم مطهر امام خميني(رض)، "وفاداري به امام" را به حبل المتين وحدت و سرافرازي ملت و مسئولان تبديل كردند، و با عزيز به عرش سفر كرده خود پيماني دوباره بستند.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين اجتماع كم نظير، باور امام به "خدا، مردم و خود" را زمينه ساز پيروزي، تداوم و پيشرفت مقتدرانه انقلاب اسلامي خواندند و با بيان توصيه هاي مهم انتخاباتي خطاب به مردم و نامزدها افزودند: به ياري پروردگار ملت ايران ده روز ديگر حماسه اي پرشور مي آفريند و از آزمون بزرگ 24 خرداد سرافراز و سربلند بيرون مي آيد.
حضرت آيت الله خامنه اي قيام تاريخي 15 خرداد سال 42 را، مقطع بسيار مهمي در تاريخ ايران خواندند و افزودند: بعد از بازداشت امام (ره) كه پس از سخنراني ايشان در سيزده خرداد 42 روي داد ، در پانزده خرداد موج عظيمي از حركت مردمي در تهران، قم و چند شهر ديگر براه افتاد كه پيوند مستحكم مردم با روحانيت و مرجعيت را به رخ حكومت طاغوت كشيد.

ادامه مطلب