» » گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول، مردم انقلابی، شهیدپرور و همیشه در صحنه شهرستان همدل و یک‌صدا به پای صندوق‌های رأی آمدند تا با حضور پرشور و حماسی خود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، پاسخ دندان‌شکنی را به دشمنان نظام و انقلاب دهند.

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 

گزارش تصویری || حضور پرشور مردم شهرستان علی آبادکتول در پای صندوق‌های رای

 بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ