» » شرکت در انتخابات نه یک وظیفه اجتماعی و ملی ، بلکه یک وظیفه شرعی است

شرکت در انتخابات نه یک وظیفه اجتماعی و ملی ، بلکه یک وظیفه شرعی است

  • Like
  • 1

- از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از 90 درصد مسلمانند باید این حکومت بر پایه های موازین و قواعد اسلامی بنا شود
-جامعه فردا جامعه ای ارزیاب، منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.
-باید اختیارات دست مردم باشد و هر آدم عاقلی این را قبول دارد که مقدرات هر کس باید دست خودش باشد.
-قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد. هرملتی سرنوشتش به دست خودش باشد
-البته آزادید هر رأیی دلتان می خواهد بدهید اما بی تفاوت نباشید نسبت به سرنوشت مملکت خودتان، نسبت به اسلام، نسبت به ملت، نسبت به کشور بی تفاوت نباشید
-باید همه شما، همه ما زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند
-دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی بطور کامل هست و هر کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب داد.
-هر کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند، اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد
از هم اکنون هم باید مطمئن باشیم رسانه های استکباری از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخن ها خواهند گفت و با تحلیل های موذیانه و القائات توام با تهدید و ارعاب تلاش خواهند نمود ذهن ها را به مسائل دیگر معطوف نمایند , غافل از آنکه امت اسلامی ایران سالهاست نشان داده اند که از این هیاهوها نمی ترسند و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرتها و قدرتها می ایستند و به یاری خداوند متعال ملت شریف ایران با حضور گسترده خود , انتخابات را با قدرت و قاطعیت برگزار می کنند.
ملت شهیدپرور ایران بداند که این روزها روز امتحان الهی است , روز پرخاش علیه کسانی است که با اسلام کینه دیرینه دارند , روز انتقام از کفر و نفاق است , روز فداکاری است .
امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است , بلکه یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است که شکست در آن , شکست جمهوری اسلامی است که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرائض است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عمال شیطان بزرگ است .
چنانچه سستی بکنند , کسانی که می خواهند این کشور را به باد فنا بدهند ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما , همه ما , زن و مرد , هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند , همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.


بازگشت


موضوع : سخنان امام (ره) و رهبری
  • چاپ