» » » نحوه رأی دادن افراد محروم از نعمت سواد و دارای نقص عضو به نامزد مورد نظر

نحوه رأی دادن افراد محروم از نعمت سواد و دارای نقص عضو به نامزد مورد نظر

  • Like
  • 0

 هموطنانی که از نعمت سواد محرومند و یا به دلیل نقص عضو قادر به نوشتن رأی خود نیستند ، برای شرکت در انتخابات می توانند به همراه شخصی با سواد ، به شعب اخذ رأی مراجعه و پس از انتخاب نامزد مورد نظر خود رأی دهند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ متن اطلاعیه شماره 25 ستاد انتخابات کشور به شرح ذیل می باشد.
به اطلاع آن دسته از هموطنان عزیزی که از نعمت سواد محرومند و یا به دلیل نقص عضو قادر به نوشتن رأی خود نیستند می رساند که برای شرکت در انتخابات و دادن رأی می توانند به همراه شخصی با سواد از افراد خانواده و یا فردی مورد اعتماد، به شعب اخذ رأی مراجعه و پس از انتخاب نامزد مورد نظر خود، با کمک وی نام و نام خانوادگی و کد نامزد را در برگ رأی بنویسند و سپس آن را به صندوق رأی بیندازند.
ضمناً مسئولین شعب ، اعم از اعضاء شعبه، نمایندگان فرماندار، ناظرین شورای نگهبان، عوامل انتظامی و نمایندگان نامزدها و بازرسین به هیچ وجه مجاز نیستند برایرأی دهندگان اقدام به نوشتن رأی نمایند.

ستاد انتخابات کشور


بازگشت


موضوع : آرشیو سال 1394 / اطلاعیه ها 94
  • چاپ