» » اصل صد و پنجم قانون اساسی

اصل صد و پنجم قانون اساسی

  • Like
  • 1

آیا می دانید براساس اصل صد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

 


بازگشت


موضوع : آیا میدانید ؟؟
  • چاپ