» » رهبر معظم انقلاب : انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه‏ ی نظام ما همین انتخابات است.

رهبر معظم انقلاب : انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه‏ ی نظام ما همین انتخابات است.

  • Like
  • 1

رهبر معظم انقلاب : انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه‏ ی نظام ما همین انتخابات است. یکی از پایه‏ ها، انتخابات است.


بازگشت


موضوع : سخنان امام (ره) و رهبری
  • چاپ