» » تایید انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراها در کردکوی
فرماندار کردکوی خبر داد:

تایید انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراها در کردکوی

تایید انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراها در کردکوی

 انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کردکوی بررسی و تایید شد.

ابراهیم قدمنان فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان در نشست بررسی شکایات دریافتی و صحت انتخابات شهرستان که با حضور اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت شورای نگهبان شهرستان برگزار شد، با اشاره به دریافت و ثبت دو مورد شکایت در انتخابات شورای اسلامی شهر و طرح آن در این نشست گفت: دو مورد شکایت دریافتی پس از بررسی به جهت نبود مستندات قانونی رد شد و انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر کردکوی مورد تایید قرار هایتهای اجرایی و نظارت ستاد انتخابات شهرستان گرفت.

 فرماندار کردکوی در پایان سخنانش از همه دست اندر کاران برگزاری انتخابات اعم از هیات های اجرایی و نظارت، نیروهای نظامی انتظامی، خدماتی و رسانه ها بویژه مردم شریف شهرستان که با خلق حماسه ای بزرگ برگ زرین دیگری در تاریخ نظام جمهوری اسلامی بوجود اوردند تقدیر و تشکر کرد.

 

تایید انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراها در کردکوی

 

تایید انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراها در کردکوی


بازگشت


موضوع : اخبار ستاد انتخابات شهرستان ها
  • چاپ